Het verhaal

Alpenkaas wordt beschouwd als de voorloper van harde en halfharde kazen. De eerste schriftelijke bewijzen dat het gebruik van de Alpen reeds diepgeworteld was in de landelijke samenleving van Ticino, en dat er toen dus alpenkaas werd geproduceerd, dateren uit de 12e eeuw. De absolute noodzaak om het hele grondgebied te benutten, dwong de bewoners van het Alpengebied om in de zomer al hun vee, inclusief het melkvee, naar hoger gelegen gebieden te verplaatsen voor de kaasproductie. Daarbij verbleven zij geleidelijk aan op verschillende niveaus (corti) van dezelfde alp. De afstand tot de nederzettingsgebieden en de noodzaak om duurzame producten te produceren
leidden tot de ontwikkeling van een aangepaste techniek en dus tot de productie van alpenkaas.

In zijn beschrijving van Italiaans Zwitserland van 1783 tot 1787 maakt Schinz melding van kaas en het gebruik van alpenweiden in de districten van het kanton Ticino waar dit product werd geproduceerd. Zijn informatie wordt bevestigd door beschrijvingen van de afzonderlijke alpen en de techniek voor de kaasbereiding. In een hoofdstuk van het boek "Gotthard End su Biasca e Ia Val Pontirone", gepubliceerd in 1920,
wordt de methode voor het maken van alpenkaas uitvoerig beschreven. Met uitzondering van de in de loop der tijd ingevoerde hygiënevoorschriften en de nieuwe microbiologische kennis op het gebied van hygiëne en kaasbereiding, komt deze in wezen overeen met de huidige methoden.

Beitragsbild.jpeg

De ambassadeur van Ticino

De ambassadeur bij uitstek van de berglandbouw in Ticino. De eerste berichten over deze kaas uit de Tessiner Alpen dateren uit de late middeleeuwen. 

Uit die tijd stamt het eerste schriftelijke bewijs dat de geschiedenis van alpenweiden en kaas maken nauw verbonden is met de ontwikkeling van de landbouw van Ticino (Tessin). De productie van deze alpenkaas uit Ticino gebeurt al eeuwenlang volgens hetzelfde eenvoudige proces. Alleen de microbiologische kennis en voorschriften op het gebied van hygiëne werden in de loop van de tijd aan het kaasmaken toegevoegd.  De kwaliteit van de Ticinese alpenkaas heeft zo'n hoog niveau bereikt dat het als de parel van de Alpenkaasproductie kan worden beschouwd. Deze rauwmelkse kaas wordt gemaakt met melk van koeien en geiten die tussen 1500 en 2400 m hoogte grazen.

Rezepte Tessiner Alpkäse AOP

  • STEA Società Ticinese di Economia
  • Alpestre
  • 6955 Cagiallo
  • +41 (0) 91 943 55 82

De alpenkaas wordt als voorloper van de harde en halfharde kaas beschouwd. Het eerste schriftelijke bewijs dat het gebruik van de alpenweiden diep in de landelijke gemeenschap van Ticino verankerd is, komt uit de 12e eeuw.