Aandeelhouders

Wie zijn de aandeelhouders van SCM AG?

Onder de aandeelhouders van SCM bevinden zich vertegenwoordigers van de hele waardeketen van de kaasbranche. Aandeelhouders/leden zijn de Zwitserse melkproducenten (SMP), de kaasproducenten (Fromarte), de kaassoortorganisaties en de kaashandelsbedrijven.
 
Daarom biedt SCM als brancheplatform voor communicatie ook de allerbeste voorwaarden voor succes in de markt.
 
Zo ontstaat binnen de organisatie een bundeling van krachten en een efficiënte inzet van alle middelen. De aandeelhouders hebben samen invloed op, en toegang tot de infrastructuur, de markt- en vakkennis van SCM en de planning van SCM-activiteiten.

Hoe wordt men aandeelhouder van SCM?

Onder nieuwe aandeelhouders worden uitsluitend handelsbedrijven, branche-, producenten- en andere organisaties en individuele personen verstaan die werkzaam zijn voor de kaasexport en die op 12 maart 2004 (buitengewone aandeelhoudersvergadering van SCM) geen aandeelhouders van de maatschappij waren.

Beginselen

Voor de overdracht van aandelen aan nieuwe aandeelhouders is de goedkeuring van de maatschappij vereist (art. 4 lid 1 van de statuten van Switzerland Cheese Marketing AG van 12 maart 2004). Het verzoek tot opname in het register van aandeelhouders dient in schriftelijke vorm te worden gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist over de opname van nieuwe aandeelhouders.
 
In principe staat het alle handelsbedrijven, branche-, producenten- en andere organisaties en individuele personen vrij een aanvraag in te dienen.