Berner Alpkäse en Hobelkäse AOP
Berner Alpkäse en Hobelkäse AOP

Berner Alp- en Hobelkäse AOP

De Berner Alpkäse AOP wordt tijdens de zomer dagelijks geproduceerd met rauwe alpenmelk. In het graasseizoen eten de melkkoeien hoofdzakelijk wat er op de alpenweiden groeit. De melk wordt in een koperen ketel, die direct of indirect met een houtvuur wordt verwarmd, tot kaas gemaakt. Na het persen wordt de kaas gedurende een dag in een verzadigd zoutbad gelegd. Daarna worden de kaaswielen regelmatig ingewreven met zout en smeer. De Berner Alpkäse AOP wordt gedurende ten minste twee weken in de alpenboerderij behandeld. Op het ogenblik van de verkoop is hij ten minste 6 maanden oud. Voor de Berner Hobelkäse AOP-veredeling worden ter plekke wielen Berner Alpkäse AOP geselecteerd uit partijen die de kwaliteitsklasse ‘surchoix’ bereikt hebben en die tijdens de gehele rijpingstijd in het geografische gebied gebleven zijn. De voor de veredeling uitgekozen kaaswielen worden ten vroegste na 6 maanden uit de kelders of opslagruimten gehaald. Het smeer wordt zorgvuldig van de korst verwijderd, voordat de wielen voor ten minste 12 maanden in een speciale opslagruimte met een natuurlijk klimaat of in een kunstmatig geklimatiseerde ruimte worden veredeld.

Geschiedenis

Het maken van kaas met leb begon in de Berner Alpen rond 1500. Al in de kroniek van Stumpf (1548) wordt gewezen op de bijzondere kwaliteit van de alpenkaas uit deze regio, die onder de benamingen ‘Sibenthaler’ en ‘Saanerkäss’ wordt beschreven. In de 17e eeuw werd de productie van alpenkaas economisch erg belangrijk voor het Berner Oberland. De huidige productiemethode wijkt nauwelijks af van de in 1872 vastgelegde handleiding voor de alpenboerderij. De Hobelkäse komt uit de traditie om de houdbaarheid van levensmiddelen te verlengen door droging.

Recepten met deze kaas